Arsenikfilter AS 1044, 1248, 1354

vattenfilter

Information:

Arsenikfilter AS reducerar effektivt höga arsenik- och uranhalter till en normal och oskadlig nivå.

AS är ett helautomatiskt vattenfilter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret, avlägsnar uppsamlade partiklar och lagrar uppgift om mängd genomströmmat och behandlat vatten i m3.

Utbytesintervallen är beroende på råvattenanalys och vattenförbrukning. Normalt skall ett sådant utbyte ske efter 1 000 – 3 000 m3 renat vatten.

Reduktion av arsenik sker genom jonbyte med en selektiv jonbytesmedia i filtertanken. Median är regenereringsbar, men kan inte genomföras hos användaren utan måste utföras hos oss. Rent praktiskt innebär detta att en ny filtertank erhålls och den kapacitetsuttömda tanken returneras för regenerering till oss. En sidoeffekt med AS -filtret är att även tungmetaller som exempelvis uran och krom-6 reduceras i filtret.

Observera att järn- och manganhalten i vattnet ej bör överstiga 0,3 respektive 0,2 mg/l. Högre halter förkortar filtermassans livslängd.

Behöver du göra ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!