Avhärdningsfilter/ Kalkfilter

Här hittar du vårt urval av avhärdningsfilter / kalkfilter.

Avhärdningsfilter även kallat kalkfilter

Problem med hårt vatten upptäcks oftast genom att klädtvätt kräver en stor mängd tvättmedel och att tvätten blir hård och sträv. Orsaken till detta är att tvättmedlet förenas med hårdhetsbildarna och ger svårlösliga salter (kalktvålar). Man kan även uppmärksamma problemet genom att tvål, schampo och diskmedel löddrar mindre. Med ett avhärdningsfilter, även kallat mjukvattenfilter eller kalkfilter, blir ditt vatten mjukare och problemen försvinner. Här nedan ser du alla våra avhärdningsfilter.

Uppvärmning av vattnet ger kalkavlagringar

Vid uppvärmning av vattnet bildas beläggningar och kalkavlagringar (även kallat pannsten). Det sätter sig i rörsystem, varmvattenberedare, hushållsmaskiner, kokkärl och på porslin. Pannstenen leder värme 37 gånger sämre än järn, vilket ger ökade uppvärmningskostnader. Ett tydligt exempel på detta är att en kalkstensavlagring på 2 mm ger en ökning av energiförbrukningen med cirka 20 %!

Kalkhaltigt vatten är oftast orsaken till hårt vatten. Därför kan man endast genom brunnens lokalisering gissa att ett avhärdningsfilter behövs. Detta eftersom kalkhaltigt vatten är vanligare i vissa delar av landet. Vattenhårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH ). 15 °dH är gränsvärdet, men ibland kan problem upplevas vid en betydligt lägre hårdhet.

Våra avhärdningsfilter är anpassningsbara!

En hög halt lösta kalcium- och magnesiumsalter i vattnet är det som ger en hög vattenhårdhet. Det är dessa ämnen som ett filter avlägsnar genom vad som kallas jonbyte.

Alla våra avhärdningsfilter är utrustade med justeringsskruv. Justeringsskruven gör att du själv kan reglera vattenhårdheten till önskad nivå. Vi erbjuder en rad olika varianter av avhärdare anpassade för olika kombinationer av vattenproblem, vattenförbrukningar och förutsättningar.

vattenfilter

Våra avhärdningsfilter

Här hittar du egentillverkade avhärdningsfilter av hög kvalitet.
Priserna gäller från 1 januari 2022

Vattenrening hushåll

Foleo

Avhärdningsfilter

Foleo är av kabinettmodell med en avtagbar saltbehållare. Det är volymstyrt och med ventilen Fleck 5800 XTR får du enkelt åtkomst till inställningar och programmering.
Pris från 10 680 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

MK

Avhärdningsfilter

MK är ett filter av kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått.

Pris från 10 680 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

AH

Avhärdningsfilter

AH är konstruerat med separat salttank, i övrigt är filtret till sin uppbyggnad och funktion lika med MK.

Pris från 10 548 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

AH Duplex

Avhärdningsfilter

AH-Duplex ger avhärdat vatten under 24 tim/dygn utan avbrott.

Pris från 17 556 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Mikro 4

Avhärdningsfilter

Mikro 4 är ett helautomatiskt avhärdningsfilter ur vår Enviro serie som är utvecklat speciellt för att användas där det krävs ett mycket kompakt filter.
Pris från 3 872 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Hårdtest

Hårdtest

Vattenrening hushåll

Resin clean

Tillbehör till avhärdningsfilter

Resin Clean är en rengöringsvätska för katjonbytare (avhärdningsmassa till avhärdningsfilter). 

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!