Avhärdningsfilter/ Kalkfilter

Här hittar du ett brett urval av avhärdningsfilter / kalkfilter.

Avhhärdningsfilter även kallat Kalkfilter

Problem med hårt vatten upptäcks oftast genom att klädtvätt kräver en stor mängd tvättmedel och att tvätten blir hård och sträv. Orsaken till detta är att tvättmedlet förenas med hårdhetsbildarna och ger svårlösliga salter (kalktvålar). Man kan även uppmärksamma problemet genom att tvål, schampo och diskmedel löddrar mindre. Med ett avhärdningsfilter, även kallat mjukvattenfilter eller kalkfilter, blir ditt vatten mjukare och problemen försvinner. Här nedan ser du alla våra avhärdningsfilter.

Uppvärmning av vattnet ger kalkavlagringar

Vid uppvärmning av vattnet bildas beläggningar och kalkavlagringar (även kallat pannsten). Det sätter sig i rörsystem, varmvattenberedare, hushållsmaskiner, kokkärl och på porslin. Pannstenen leder värme 37 gånger sämre än järn, vilket ger ökade uppvärmningskostnader. Ett tydligt exempel på detta är att en kalkstensavlagring på 2 mm ger en ökning av energiförbrukningen med cirka 20 %!

Kalkhaltigt vatten är oftast orsaken till hårt vatten. Därför kan man endast genom brunnens lokalisering gissa att ett avhärdningsfilter behövs. Detta eftersom kalkhaltigt vatten är vanligare i vissa delar av landet. Vattenhårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH ). 15 °dH är gränsvärdet, men ibland kan problem upplevas vid en betydligt lägre hårdhet.

Våra avhärdningsfilter är anpassningsbara!

En hög halt lösta kalcium- och magnesiumsalter i vattnet är det som ger en hög vattenhårdhet. Det är dessa ämnen som ett filter avlägsnar genom vad som kallas jonbyte.

Alla våra avhärdningsfilter är utrustade med justeringsskruv. Justeringsskruven gör att du själv kan reglera vattenhårdheten till önskad nivå. Vi erbjuder en rad olika varianter av avhärdare anpassade för olika kombinationer av vattenproblem, vattenförbrukningar och förutsättningar.

vattenfilter

Våra avhärdningsfilter

Här hittar du egentillverkade avhärdningsfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Foleo

Avhärdningsfilter

Foleo är av kabinettmodell med en avtagbar saltbehållare. Det är volymstyrt och med ventilen Fleck 5800 XTR får du enkelt åtkomst till inställningar och programmering.

Vattenrening hushåll

MK

Avhärdningsfilter

MK är ett filter av kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått.

Vattenrening hushåll

AH

Avhärdningsfilter

AH är konstruerat med separat salttank, i övrigt är filtret till sin uppbyggnad och funktion lika med MK-C.

Vattenrening hushåll

AH Duplex

Avhärdningsfilter

AH-Duplex ger avhärdat vatten under 24 tim/dygn utan avbrott.

Vattenrening hushåll

Mikro 4

Avhärdningsfilter

Mikro 4 är ett helautomatiskt avhärdningsfilter ur vår Enviro serie som är utvecklat speciellt för att användas där det krävs ett mycket kompakt filter.

Vattenrening hushåll

Hårdtest

Hårdtest

Vattenrening hushåll

Resin clean

Tillbehör till avhärdningsfilter

Resin Clean är en rengöringsvätska för katjonbytare (avhärdningsmassa till avhärdningsfilter). 

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!