Avjoniseringsfilter

Här hittar du vårt urval av avjoniseringsfilter.

Avjoniseringsfilter är ett specialfilter som används då vattnet behöver vara väldigt rent, och helt avsaltat. Genom avjonisering avlägsnas både positiva och negativa joner, vilket skapar ett ultrarent vatten.

Ett exempel på tillämpning är elektronikindustrin.

vattenfilter

Våra avjoniseringsfilter

Här hittar du egentillverkade avjoniseringsfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

DI

Avjoniseringsfilter

DI är ett vattenfilter med ett mixed-bed avjoniserings-(avminiraliserings-) filter. 

 

Vattenrening hushåll

Ultraline

Avjoniseringsfilter

Ultraline är en vattenfilterserie som ger ett avjoniserat och partikelfritt (ultrarent) vatten som rengör baserat på naturens fysikaliska lagar.

 

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!