vattenfilter

Information:

DI är ett vattenfilter med ett mixed-bed avjoniserings-(avminiraliserings-) filter.
Filtermediat består av katjonmassa i H-form och anjonmassa i OH-form vilka avlägsnar alla lösta mineralsalter från vattnet.
DI-filter används framförallt då det krävs ett mycket rent vatten. Det kan exempelvis röra sig om elektronikindustri.

Filtret kan utrustas med indikering och larm för konduktivitet (ledningsförmåga) på utgående vatten.
Till DI-filter bör inte kopplas vatten som innehåller höga järn- och manganhalter.
När konduktiviteten stiger till cirka 10 – 15 μS/cm byts filtermassan ut mot en ny massa.

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!