Ultraline

Ultraline är Aqua invents nya produktserie.

Ultraline – En ny produktserie

Vår nya filterserie, UltraLine, är det senaste tillskottet till vår produktfamilj av välrenommerad filterteknik för vattenrening. UltraLine är en vattenfilterserie som ger ett avjoniserat och partikelfritt (ultrarent) vatten som rengör baserat på naturens fysikaliska lagar. Unikt för UltraLine är vår mångåriga kunskap inom vattenreningsteknik samt möjlighet till extrautrustning, som exempelvis en mätare vilken indikerar när filtermassan ska bytas ut. UltraLine tillverkas i flera storlekar och finns för såväl fast montering som i en mobil version.

Naturbaserade produkter

Miljötänk – Kretslopp

Vi som producent av filter med granulat har naturligtvis en ambition att ta hand om ”uttjänat” granulat och skicka det vidare för återvinning (genom förbränning) för att i slutänden bli till fjärrvärme. Och genom att använda ultrarent vatten minskas såväl förbrukningen av kemikalier som dess plastförpackningar/behållare i olika användningssamanhang.

Produktfördelar

– Miljövänligt.
– Enkel att koppla in.
– Fyra storlekar – kan anpassas efter kvalitén på invatten och användningsbehov.
– God driftsekonomi.
– Konduktivitetsmätare visar när filtermassan ska bytas.
– Utgångssida på filtret kan hantera valfri kringutrustning.
– Service och utbyte av filtermassa hanteras i en kretslopps- och livscykelanpassad process.

Se produktblad och specifikationer.

vattenfilter
vattenfilter

Ultrarent vatten direkt från kranen

Naturens eget rengöringskoncept

Ultrarent vatten är en naturbaserad produkt som skapar rengöringsförmåga genom speciell filtreringsteknik, som avjoniserar och avmineraliserar vanligt kranvatten. Att göra rent med ultrarent vatten är att använda naturens eget rengöringskoncept. Det handlar helt enkelt om ett vanligt vatten som vill återställa sig till sitt naturliga tillstånd enligt naturens fysikaliska lagar. Det bryter bindningarna mellan smuts och underlag och ju mer partiklar, fettrester m.m. som man får bort, desto längre håller sig ytan ren. Hygieniskt når man en rengöring som på ett effektivt sätt eliminerar bakterietillväxt.

Det som krävs ihop med det ultrarena vattnet är en lämplig exempelvis borstprodukt eller bra uppsugningsduk/-mopp (typ mikrofiber) för att samla upp restfukten och de
lösgjorda smutsämnena.

Fördelar med ultrarent vatten

– Ingen negativ miljöpåverkan.
– Dokumenterat ökad hygienisk renhet på ytor där så krävs.
– Lätt att använda i olika applikationsområden.
– Bearbetade ytor återsmutsas inte lika fort.
– Kortare torktid för t ex fasader efter rengöring innan målningsarbeten.
– Ingen eftertorkning behövs på blanka ytor (rostfritt, sanitetsporslin glas m.m.) då ultrarent vatten inte lämnar några rester efter sig på behandlade/rengjorda ytor.

Det ultrarena vattnet ersätter traditionella kemikalier för att lösa smuts på användningsytan och kan användas för alla typer av rengöring i en mångfald av områden som t.ex. exteriör rengöring (taktvätt/fasadtvätt-
fönster/glasrengöring), inom städ- och rengöringsbranschen, inom medicinteknik och tekniska applikationer, då ultrarent vatten även har en
mycket låg konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga).

Från vattenutkast till avjoniserat vatten

Det ultrarena vattnet utvinns ur vanligt kranvatten. UltraLine-filtret kopplas till inkommande kallvattenledning, som leds genom ett speciellt hartsgranulat i filterbehållaren där naturliga salter och mineraler filtreras bort och vattnet avjoniseras. Filtreringen sker direkt i realtid, utan behov av tillförd energi, och ut kommer ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att återställa sin normala balans enligt naturens egna fysikaliska lagar.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!