Avsyrningsfilter

Här hittar du vårt urval av avsyrningsfilter.

Avsyrningsfilter som tar bort gröna missfärgningar

Våra avsyrningsfilter avhjälper problem med surt och aggressivt vatten. Problemen upptäcks oftast genom att köks- och sanitetsporslin får gröna oxiderade kopparutfällningar, eller att ljust hår blir grönaktigt vid tvätt. Man kan även få hudirritationer vid kontakt med vattnet.

Ett avsyrningsfilter skonar rören!

Aggressivt vatten kan genom så kallad korrosion, fräta sönder rör och varmvattenberedare. De metaller som då utlöses i vattnet kan vara hälsovådliga att inta. I förlängningen kan korrosionsskadorna bli så omfattande att de ger vattenskador på fastigheten. Något som kan bli förödande kostsamt att reparera och ersätta. Vårt filter neutraliserar vattnet så att korrosionen inte uppstår.

Avsyrningsfilter åtgärdar surt vatten och lågt pH-värde

Surt vatten beror oftast på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper. Kort sagt innebär det att vattnets pH-värde är lågt.

Genom att installera ett avsyrningsfilter som höjer pH-balansen och neutraliserar aggressiv kolsyra får man ett säkert och bra dricksvatten som är skonsamt mot såväl rören som huden. Våra filtermodeller renar dessutom även vattnet från lägre halter av järn, mangan och partiklar då vi vet att dessa problem ofta går hand i hand. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt vatten!

vattenfilter

Våra avsyrningsfilter

Här hittar du egentillverkade avsyrningsfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

ADF

Avsyrningsfilter

ADF-filtret är ett helautomatiskt nedströms kombinationsvattenfilter som med tidsstyrd automatik neutraliserar vattnet.

Vattenrening hushåll

A

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter A är originalet (vårt patent nr SE 8803861) som fungerar naturligt utan kemikalier och är driftsäkert.

Vattenrening hushåll

PH-test

Avsyrningsfilter

JBL pH Test Set 3,0–10 är ett lättanvänt snabbtest för orienterande bestämning av pH-värdet inom det breda området på 3,0–10.

Vattenrening hushåll

PH Höjare

Avsyrningsfilter

PH-höjare är smidig och driftsäker. Den justerar pH-värdet, alkaliniteten och den aggressiva kolsyran med hjälp av doseringsteknik. 

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!