Hem 9 Vattenfilter 9 Filtermedia 9 Järn och manganreduktion

Järn och manganreduktion

vattenfilter

Information:

Manganese Greensand

Avjärningsmassa för katalytisk oxidation av järn, mangan och svavelväte. Svart granulat med ytbeläggning av mangandioxid. Skall regenereras med kaliumpermanganat (KMnO4).

Kornstorlek: 0,3 – 1 mm
Volymvikt: 1,4 kg/liter
Säck: 20 kg
Förpackning: 1-19 kg

Mangandioxid

Avjärningsmassa för katalytisk oxidation av järn, mangan och svavelväte. Svarta korn som ej skall regenereras med kemikalier.

Kornstorlek: 0,3 – 0,6 mm
Volymvikt: 2,0 kg/liter
Säck: 25 kg
Förpackning: 1-24 kg

DFX-massa

Avjärningsmassa i form av en syntetisk zeolit vilken verkar som katjonbytare, reducerar järn, mangan, hårdhet samt ammonium. Gråvitt granulat som skall regenereras med salt (NaCl).

Säck: 28,3 liter
Förpackning: 1-27 liter

DFAX-massa

Avjärningsmassa i form av en syntetisk zeolit vilken verkar som katjonbytare, reducerar järn, mangan, hårdhet, ammonium samt höjer pH-värde. Gråvitt granulat som skall regenereras med salt (NaCl).

Säck: 28,3 liter
Förpackning: 1-27 liter

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!