Filtermedia för jonbyte

vattenfilter

Information:

Stark Katjonbytare

Jonbytarmassa för avhärdningsfilter.

Kornstorlek: 0,35 – 0,6 mm
Volymvikt: 0,85 kg/liter
Säck: 25 liter
Förpackning: 1-24 liter

Anjonbytare

Anjonbytarmassa för nitratfilter.

Kornstorlek: 0,35 – 0,5 mm
Volymvikt: cirka 0,75 kg/liter
Säck: 25 liter
Förpackning: 1-24 liter

Anjonbytarmassa för humusfilter

Kornstorlek: 0,35 – 0,5 mm
Volymvikt: cirka 0,70 kg/liter
Säck: 25 liter
Förpackning: 1-24 liter

Mix bed jonbytare

Mix bed jonbytare (katjonbytare H+ och anjonbytare OH- för avmineralisering)

Säck, 25 liter
Förpackning, 1-24 liter

DFX-massa

Avjärningsmassa i form av en syntetisk zeolit vilken verkar som katjonbytare, reducerar järn, mangan, hårdhet samt ammonium. Gråvitt granulat som skall regenereras med salt (NaCl).

Säck: 28,3 liter
Förpackning: 1-27 liter

DFAX-massa

Avjärningsmassa i form av en syntetisk zeolit vilken verkar som katjonbytare, reducerar järn, mangan, hårdhet, ammonium samt höjer pH-värdet. Gråvitt granulat som skall regenereras med salt (NaCl).

Säck: 28,3 liter
Förpackning: 1-27 liter

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!