Fluoridfilter

Här hittar du ett brett urval av fluoridfilter.

Filter som effektivt reducerar höga fluoridhalter

Fluoridfilter används då dricksvattnet innehåller höga halter fluorid. Fluorid är ett naturligt förekommande grundämne som finns i berggrunden. Om din bergborrade brunn finns i ett område med fluoridhaltig berggrund innehåller också dricksvattnet ämnet. I måttliga mängder är fluorid bra, till exempel för att förebygga karies. I för stora mängder kan det dock ge besvär. Då kan ett fluoridfilter vara lösningen. Nedan kan du läsa mer om vårt fluoridfilter F-55.

Behöver jag ett fluoridfilter?

Ett vanligt tecken på höga halter, över 1,2 mg/l, är missfärgningar på tänderna. Det är ett rent estetiskt problem, men kan upplevas som mycket otrevligt. Halter under detta kan tvärtom, vara bra för tänderna eftersom att det har en kariesförebyggande effekt. Detta är anledningen till att de flesta tandkrämer idag innehåller fluor och också har en rekommendation att de inte ska sväljas. Många väljer att installera ett fluoridfilter även vid dessa nivåer.

Hälsofara med höga fluoridhalter i vattnet

Blir fluoridhalterna i vattnet mycket höga (> 6 mg/l) börjar fluoriden bli ett hälsoproblem. Rör det sig om dessa nivåer är det ett krav att man installerar ett fluoridfilter om vattnet ska vara brukbart.

Fluoriden börjar lagras i kroppen vid ett högt intag. Hos en vuxen stannar upp emot 60 % kvar i kroppen och hos barn är siffran ännu högre. Får du i dig mycket fluorid under en lång tid påbörjar kroppen fluoridinlagring i benvävnaden, ett tillstånd som kallas osteofluoros. Osteofluoros innebär att benmassan och bentätheten ökar, vilket orsakar stelhet och smärtor. Vissa studier har påvisat ökad risk för benbrott vid konsumtion av höga halter fluorid. Andra studier menar även att skador kan ske på hjärnan och sköldkörteln.

Vatten med förhöjd fluoridhalt bör särskilt inte ges till små barn eftersom att de är mer känsliga och tar upp mer av ämnet i kroppen. Ju äldre vi blir desto mer fluorid kan vi hantera utan inlagring.

Vårt fluoridfilter minskar effektivt halterna av fluorid i vattnet till en normal och oskadlig nivå.

vattenfilter

Våra Fluoridfilter

Här hittar du egentillverkade fluoridfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

F

Fluoridfilter

Fluoridfiltret av typ F är ett helautomatiskt filter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret.

Vattenrening hushåll

F-55

Fluoridfilter

F-55 är ett vattenfilter som effektivt reducerar höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!