Fluoridfilter

Här hittar du vårt urval av fluoridfilter.

Filter som effektivt reducerar höga fluoridhalter

Fluoridfilter används då dricksvattnet innehåller höga halter fluorid. Fluorid är ett naturligt förekommande grundämne som finns i berggrunden. Om din bergborrade brunn finns i ett område med fluoridhaltig berggrund innehåller också dricksvattnet ämnet. I måttliga mängder är fluorid bra, till exempel för att förebygga karies. I för stora mängder kan det dock ge besvär. Då kan ett fluoridfilter vara lösningen. Nedan kan du läsa mer om vårt fluoridfilter F-55.

Behöver jag ett fluoridfilter?

Ett vanligt tecken på höga halter, över 1,2 mg/l, är missfärgningar på tänderna. Det är ett rent estetiskt problem, men kan upplevas som mycket otrevligt. Halter under detta kan tvärtom, vara bra för tänderna eftersom att det har en kariesförebyggande effekt. Detta är anledningen till att de flesta tandkrämer idag innehåller fluor och också har en rekommendation att de inte ska sväljas. Många väljer att installera ett fluoridfilter även vid dessa nivåer.

Hälsofara med höga fluoridhalter i vattnet

Blir fluoridhalterna i vattnet mycket höga (> 6 mg/l) börjar fluoriden bli ett hälsoproblem. Rör det sig om dessa nivåer är det ett krav att man installerar ett fluoridfilter om vattnet ska vara brukbart.

Fluoriden börjar lagras i kroppen vid ett högt intag. Hos en vuxen stannar upp emot 60 % kvar i kroppen och hos barn är siffran ännu högre. Får du i dig mycket fluorid under en lång tid påbörjar kroppen fluoridinlagring i benvävnaden, ett tillstånd som kallas osteofluoros. Osteofluoros innebär att benmassan och bentätheten ökar, vilket orsakar stelhet och smärtor. Vissa studier har påvisat ökad risk för benbrott vid konsumtion av höga halter fluorid. Andra studier menar även att skador kan ske på hjärnan och sköldkörteln.

Vatten med förhöjd fluoridhalt bör särskilt inte ges till små barn eftersom att de är mer känsliga och tar upp mer av ämnet i kroppen. Ju äldre vi blir desto mer fluorid kan vi hantera utan inlagring.

Vårt fluoridfilter minskar effektivt halterna av fluorid i vattnet till en normal och oskadlig nivå.

vattenfilter

Våra Fluoridfilter

Här hittar du egentillverkade fluoridfilter av hög kvalitet.
Priserna gäller från 1 januari 2022

Vattenrening hushåll

F

Fluoridfilter

Fluoridfiltret av typ F är ett helautomatiskt filter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret.
Pris från 12 320 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

F-55

Fluoridfilter

F-55 är ett vattenfilter som effektivt reducerar höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Pris 7 168 kr exkl moms

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!