vattenfilter

Information

Vårt fluoridfilter är ett vattenfilter som effektivt reducerar höga fluoridhalter till en normal och oskadlig nivå.

Fluoridfiltret F-55 är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan byts efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten. 

Filtret kan installeras under diskbänken med en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret byts ut vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Med filtret levereras även slangar, slangklämmor och kopplingar.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!