vattenfilter

Information:

Fluoridfiltret av typ F är ett helautomatiskt filter med en toppmonterad mikroprocesstyrd filterventil som ombesörjer spolning av filtret, avlägsnar uppsamlade partiklar samt lagrar mängden genomströmmad (behandlad) vattenmängd i m3.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna.
Filtermassan måste bytas när uträknad volymkapacitet passerat i filtret. Utbytesintervallen är beroende på råvattenanalys och vattenförbrukning. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!