Humusfilter

Här hittar du vårt urval av Humusfilter.

Humusfilter – rensar bort organiska ämnen

Ett humusfilter kan behövas för att rensa bort organiska ämnen, kallade humusämnen, som inte har brutits ner fullständigt. Humus är mörkfärgade organiska substanser som finns i jorden och i torv. Dessa ämnen bildas i marken när döda växter och djur bryts ner. Under denna nedbrytningsprocess frigörs näringsämnen som tidigare varit bundna i det organiska materialet.

Nedan finner du våra humusfilter som både finns med integrerad och separat salttank.

Problemen med humusämnen i vattnet kan komma och gå eller rent av endast uppstå då det är kraftig nederbörd eller snön smälter undan. Det är ett vanligt förekommande problem i såväl grävda som borrade brunnar.

Ett humusfilter gör vattnet välsmakande igen

Den dåliga lukten och smaken som humus orsakar gör att man ogärna dricker eller lagar mat med vattnet. Det känns ofta ofräscht att duscha eller tvätta kläderna på grund av den otrevliga lukten. Att inta humusämnen är dock inget som är farligt för hälsan.  Ett humusfilter tar enkelt bort såväl lukten och bismaken som den synliga missfärgningen i vattnet.

Är det humus eller järn?

Humus förväxlas ofta med järn. Ett enkelt sätt att särskilja de båda är att tappa upp ett glas vatten och låta det stå i 24 timmar. Om färgen sjunker till botten så rör det sig om järn, men om vattnet fortfarande är jämnfärgat rör det sig säkerligen om humusämnen. Ett vattenprov ger dig snabbt svar på vad vattnet innehåller och om du är i behov av ett järn- eller humusfilter.

Färgtalet i vattenanalysen kan tala för att ett humusfilter bör installeras. Humusämnen består av förmultnade växtdelar och andra nedbrutna organiska ämnen som lagrats i jordlagerna. Upplöst i vatten ger humus vattnet en gulfärgad ton och en otrevlig bismak.

vattenfilter

Våra humusfilter

Här hittar du egentillverkade humusfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

AHH

Humusfilter

AHH är ett humusfilter med separat salttank. Vattenfilterna kan erhållas både i tidsstyrd och volymstyrd variant. 

Vattenrening hushåll

MKH

Humusfilter

MKH är ett humusfilter av kabinettyp med saltbehållaren integrerad i filtret. Filterna kan erhållas både i tidsstyrd och volymstyrd variant. 

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!