Järnfilter och Manganfilter

Här hittar du vårt urval av järnfilter och manganfilter.

Filter som effektivt reducerar järn och mangan

Här finner du våra järnfilter för vattenrening av järn och mangan.

Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin. Ibland kan det även orsaka igensättning av rör och vvs-system. Järn och mangan uppstår oftast samtidigt och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak. Våra filter reducerar effektivt halten.

Var förekommer järn och mangan?

Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses upp i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. Järnhalten i dricksvatten bör ligga under 0,5 mg/l, men ibland kan man uppleva problem med vattnet även vid lägre halter. Då kan en installation av järnfilter vara befogat trots att halten är lägre än gränsvärdet.

Hälsoaspekten av ett järnhaltigt dricksvatten är omdiskuterad. Det finns dock flera registrerade fall av diarréer, trötthet och värk i samband med intag av vatten med hög järnhalt. Våra järnfilter reducerar effektivt järnhalten och ger ett välsmakande och säkert vatten.

Är det verkligen ett järnfilter som behövs?

Ibland kan en brun infärgning även bero på humus. För att ta reda på om missfärgningen beror på humus eller järn kan du fylla en glasbehållare med vatten och låta stå i 24 timmar. Om färgen sjunkit till botten vet du att det är järn, och om vattnet är jämnfärgat är det humus.

Tänk på att vattnet kan innehålla båda ämnena. En vattenanalys ger en tydlig bild av vilka ämnen som finns i vattnet och ger en bra utgångspunkt för ett korrekt val av järnfilter.

Järn är sällan ett isolerat vattenproblem. Ofta behövs järnfilter i kombination med ett filter som även åtgärdar hårt vatten, lågt pH eller svavelväte. Järnfilterna i vårt sortiment finns i flera olika kombinationsvarianter.

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor!

vattenfilter

Våra Järn- och Manganfilter

Här hittar du egentillverkade järnfilter och manganfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Mn / MnA

Avjärningsfilter

Mn/MnA är helautomatiska vattenfilter med mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!