Kombinationsfilter

Här hittar du vårt urval av kombinationsfilter.

Våra kombinationsfilter åtgärdar effekt flera ämnen

Blir din tvätt både sträv och missfärgad? Då har du troligtvis flera olika ämnen i vattnet som behöver åtgärdas. Istället för att köpa flera olika filter kan du välja ett kombinationsfilter. Detta blir oftast en billigare lösning som även tar mindre plats.
Förutom de kombinationsfilter du ser här så gör vi även behovsspecifika lösningar av kombinationsfilter.

Olika typer av kombinationsfilter:

Ett ofta förekommande problem är att ditt aggressiva och sura vatten även innehåller järn och mangan. Våra avsyrning-/avjärningsfilter kommer att ta bort detta problem. Då vi inte använder oss av kemikalier i våra filter så krävs det en luftningsutrustning som syresätter vattnet innan det passerar filtret. Syresättningen gör att järnet fäller ut och på så sätt kan filtret plocka upp det.

Upplever du att din vita tvätt är missfärgad och sträv?
Vi har avhärdning-/avjärningsfilter som åtgärdar detta. Dessa filter fungerar bäst till borrade brunnar då filtermassan är känslig för syresatt vatten.

Jag vill göra mitt nitrathaltiga vatten mjukare, vad gör jag?
Våra nitrat-/avhärdningsfilter kommer att ta bort detta. Eftersom vi ställer in automatiken efter kundens exakta värden så kan vi garantera att dessa filter tillfredställer kundens behov.

vattenfilter

Våra kombinationsfilter

Här hittar du egentillverkade kombinationsfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

AHSH

Kombinationsfilter

AHSH är ett kombinerat avhärdnings- och humusfilter med separat salttank. Vattenfiltret kan erhållas både i tidsstyrd och volymstyrd
variant. 

Vattenrening hushåll

AHSN

Kombinationsfilter

AHSN är ett kombinerat avhärdnings- och nitratfilter med separat salttank. Vattenfiltret kan erhållas både i tidsstyrd och i volymstyrd variant. 

Vattenrening hushåll

MKSH

Kombinationsfilter

MKSH är ett kombinerat avhärdnings -och
humusfilter av kabinettyp
(med saltbehållaren integrerad i filtret).

Vattenrening hushåll

MKSN

Kombinationsfilter

MKSN är ett kombinerat avhärdnings- och
nitratfilter av kabinettyp
(med saltbehållaren integrerad i filtret).

Vattenrening hushåll

DFX / DFAX

Kombinationsfilter

De helautomatiska DFX-/DFAX vattenfilterna har en pålitlig konstruktion för problemfri drift och kräver minimal skötsel.

 

Vattenrening hushåll

MnA

Kombinationsfilter

MnA är helautomatiska vattenfilter med mycket god reningsförmåga av järn och mangan till en låg driftskostnad.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!