DFX / DFAX

De helautomatiska DFX-/DFAX vattenfilterna har en pålitlig konstruktion för problemfri drift och kräver minimal skötsel. De är kombinationsfilter som eliminerar såväl järn och mangan som kalk. Alla detaljer i filterna är korrosionssäkra.

Filterna kräver en råvattenhårdhet på minimum 3 °dH för fullgod funktion. Vattnet blir mycket mjukt (1-2 °dH) efter DFX- och DFAX-filter. Båda vattenfilterna monteras med fördel efter hydropress.

Avjärnings-/ Avhärdningsfilter DFX
Avjärningsfilter DFX är ett helautomatiskt filter som med volymstyrd automatik renar vattnet från järn, mangan, hårdhet och slam. Filtrets funktion är att genom jonbyte avlägsna Fe-, Mn, Ca- och Mg-joner. Även oxiderat utfällt järn och mangan avskiljs effektivt av filtermassan eftersom denna är tyngre och har en annan ytstruktur än konventionella jonbrytare. Vanligt salt (NaCl) används som regenereringsmedel, vilket påfylls i filtrets saltbehållare och sedan automatiskt deltar i den interna regenereringsprocessen (saltet blandas ej i vattnet).

Avjärnings-/ Avhärdnings-/ Avsyrningsfilter DFAX
Avjärningsfilter DFAX förenar DFX-filtrets unika avjärnings- och avhärdningsegenskaper med en pH-höjande effekt. Detta gör filtret lämpligt för ”sura vatten”. Dock är utbyteskapaciteten per regenerering något lägre än för ett motsvarande DFX-filter, varför DFAX endast bör användas då ett behov för pH-höjning finns. Den pH-höjande funktionen ges genom att filtermassan jonbyter bort fria vätejoner (H+).

Ytterligare information

De helautomatiska DFX-/DFAX vattenfilterna har en pålitlig konstruktion för problemfri drift och kräver minimal skötsel. De är kombinationsfilter som eliminerar såväl järn och mangan som kalk. Alla detaljer i filterna är korrosionssäkra.

Filterna kräver en råvattenhårdhet på minimum 3 °dH för fullgod funktion. Vattnet blir mycket mjukt (1-2 °dH) efter DFX- och DFAX-filter. Båda vattenfilterna monteras med fördel efter hydropress.

Avjärnings-/ Avhärdningsfilter DFX
Avjärningsfilter DFX är ett helautomatiskt filter som med volymstyrd automatik renar vattnet från järn, mangan, hårdhet och slam. Filtrets funktion är att genom jonbyte avlägsna Fe-, Mn, Ca- och Mg-joner. Även oxiderat utfällt järn och mangan avskiljs effektivt av filtermassan eftersom denna är tyngre och har en annan ytstruktur än konventionella jonbrytare. Vanligt salt (NaCl) används som regenereringsmedel, vilket påfylls i filtrets saltbehållare och sedan automatiskt deltar i den interna regenereringsprocessen (saltet blandas ej i vattnet).

Avjärnings-/ Avhärdnings-/ Avsyrningsfilter DFAX
Avjärningsfilter DFAX förenar DFX-filtrets unika avjärnings- och avhärdningsegenskaper med en pH-höjande effekt. Detta gör filtret lämpligt för ”sura vatten”. Dock är utbyteskapaciteten per regenerering något lägre än för ett motsvarande DFX-filter, varför DFAX endast bör användas då ett behov för pH-höjning finns. Den pH-höjande funktionen ges genom att filtermassan jonbyter bort fria vätejoner (H+).

Offertförfrågan

Genom att skicka iväg dina uppgifter godkänner du till Aqua Invents integritetspolicy

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.