Luftningsutrustning

Här hittar du ett brett urval av luftningsutrustning.

Luftningsutrustning tar effektivt bort illaluktande vatten

Luftning av vattnet behövs då man har problem med lukter från vattnet. Det rör sig ofta om dofter som exempelvis svavelväte, sump gas eller ”ruttna ägg”.  Ibland kallas luftningsutrustning även för svavelfilter.

Luftningsfilter används för att lufta vattnet och på så vis få bort dessa lukter. Luftningsutrustning installeras också ibland tillsammans med järnfilter för att öka effektiviteten på filtret.

vattenfilter

Våra Luftningsutrustning

Här hittar du egentillverkade luftningsutrustning av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Oxaway

Luftningsutrustning

Luftningstanken är avsedd för såväl enskilda hushåll, grupper av hus samt större förbrukare som lantbruk och industrier.

Vattenrening hushåll

Micronizer I

Luftningsutrustning

Luftningsutrustning I för hydrofor består av luftejektor och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan.

II

II

Luftningsutrustning

Luftningsutrustning II för hydrofor består av oximat och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan.

Vattenrening hushåll

Micronizer

Luftningsutrustning

Micronizern injicerar luft i ett tryckvattensystem. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Micronizern kräver en pump som ger minimum 30 liter vid 3,5 bar.

Vattenrening hushåll

Hydromat

Luftningsutrustning

Utrustningen är utformad för att lufta och syresätta vatten när tryckkärlet är en Hydropress (membrantank). Hydromaten består av en Oximat som är sammanbyggd med en avluftningsbehållare.  

Vattenrening hushåll

Oximat

Luftningsutrustning

Oximat (typ B) används för att lufta vattnet och kan med fördel användas för reduktion av svavelväte. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Om ejektorpump finns skall det anges vid beställning.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!