Luftningsutrustning

Här hittar du vårt urval av luftningsutrustningar.

Luftningsutrustning tar effektivt bort illaluktande vatten

Luftning av vattnet behövs då man har problem med lukter från vattnet. Det rör sig ofta om dofter som exempelvis svavelväte, sump gas eller ”ruttna ägg”.  Ibland kallas luftningsutrustning även för svavelfilter.

Luftningsfilter används för att lufta vattnet och på så vis få bort dessa lukter. Luftningsutrustning installeras också tillsammans med järnfilter för att öka effektiviteten på filtret.

vattenfilter

Våra Luftningsutrustning

Här hittar du egentillverkade luftningsutrustning av hög kvalitet.
Priserna gäller från 1 januari 2022 

Vattenrening hushåll

Oxaway

Luftningsutrustning

Luftningstanken är avsedd för såväl enskilda hushåll, grupper av hus samt större förbrukare som lantbruk och industrier.

Vattenrening hushåll

Micronizer I

Luftningsutrustning

Luftningsutrustning I för hydrofor består av luftejektor och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan.

Pris från 3 544 kr exkl moms 

II

II

Luftningsutrustning

Luftningsutrustning II för hydrofor består av oximat och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan.

 

Pris 3 848 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Micronizer

Luftningsutrustning

Micronizern injicerar luft i ett tryckvattensystem. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Micronizern kräver en pump som ger minimum 30 liter vid 3,5 bar.

 

Pris från 2 656 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Hydromat

Luftningsutrustning

Utrustningen är utformad för att lufta och syresätta vatten när tryckkärlet är en Hydropress. Hydromaten består av en Oximat som är sammanbyggd med en avluftningsbehållare.

 

 

Pris 5 040 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Oximat

Luftningsutrustning

Oximat (typ B) används för att lufta vattnet och kan med fördel användas för reduktion av svavelväte. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Om ejektorpump finns skall det anges vid beställning.

 

Pris från 2 912 kr exkl moms

Vattenrening hushåll

Gasavluftare

Luftningsutrustning

Är en kombination av avluftare och filterpatron för effektiv borttagning av dålig lukt som bland annat svavelväte. Filterpatronen gör så att luftbubblor och gas finfördelas för att sedan avluftas i utluftningsventilen.

 

Pris 2 836 kr exkl moms

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!