Luftningsutrustning Gasavluftare

vattenfilter

Information:

Är en kombination av avluftare och filterpatron för effektiv borttagning av dålig lukt som bland annat svavelväte. Filterpatronen gör så att luftbubblor och gas finfördelas för att sedan avluftas i utluftningsventilen.

Svavelväte
Dålig lukt på ditt vatten kan bero på svavelväte. Svavelväte i dricksvatten kan finnas i områden med sulfidhaltiga mineral, det kan även bildas av vissa bakterier vid syrebrist

I många borrade brunnar är svavelväte ett problem. Om svavelväte förekommer luktar dricksvattnet ungefär som ruttna ägg.

Lukten är enkel att åtgärda med var gasavluftare. Halten svavelväte som förekommer i brunnsvatten är inte farlig för hälsan.

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!