Luftningsutrustning Oxaway

vattenfilter

Information:

Luftningstanken är avsedd för såväl enskilda hushåll, grupper av hus samt större förbrukare som lantbruk och industrier. Genom effektiv luftning sker borttagning av svavelväte, neutralisering av aggressiv kolsyra och utfällning av järn, mangan samt flera andra metaller ur vattnet.

Luftningstanken är byggd för kontinuerlig och avbrottsfri drift och är oberoende av typ eller storlek på tryckkärl. Normalmodellen renar cirka 9000 liter vatten/timme, men kan vid behov anpassas till önskad mängd vatten. Normalbehovet för en familj beräknas till 300-400 liter/dygn.

 • Hög reningskapacitet
 • Enkel installation
 • Driftsäker
 • Låg driftskostnad
 • Enkel att rengöra
 • Inget underhåll
 • Filter för insugningsluften
 • Renar med luft och syre
 • Passar alla tryckkärl
 • Patentskyddad konstruktion
 • 5 års funktionsgaranti
 • CE-märkning.

Behöver du ett vattenprov?

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!