Nitratfilter

Här hittar du vårt urval av nitratfilter.

Filtrerar bort hälsofarliga nitrat ämnen

Ett nitratfilter avlägsnar effektivt nitratet i vattnet oberoende av dess orsak. Våra filter finns dessutom i flera storlekar med olika kapaciteter beroende på, bland annat, hur omfattande problemen och vattenförbrukningen är.

vattenfilter

Våra Nitratfilter

Här hittar du egentillverkade nitratfilter av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

AHN

Nitratfilter

AHN är ett nitratfilter med separat salttank. Filtret kan erhållas i tidsstyrd eller volymstyrd variant. Filtret är helautomatiskt med en 7-stegs automatikventil.

Vattenrening hushåll

MKN

Nitratfilter

MKN är ett nitratfilter av kabinettyp (med saltbehållaren integrerad i filtret). Vattenfiltret kan erhållas både i en tidsstyrd och i en volymstyrd variant.

II

Resin Clean

Tillbehör Nitratfilter

Resin Clean till nitratfilter är en rengöringsvätska för katjonbytare (avhärdningsmassa till avhärdningsfilter).

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!