Radonavskiljare

Här hittar du vårt urval av radonavskiljare.

Radonavskiljare – avluftar radon i dricksvatten.

Våra radonfilter avluftar inte bara radon utan syresätter samtidigt vattnet. Detta ger en enklare installationskedja och gör att ett eventuellt järn/mangan-filter kan sättas efter radonavskiljaren där man får en effektivare rening av järn i vattnet.

Mer information om radonavskiljare

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas ur radium, vilket finns naturligt i berggrunden. Därför är det generellt sett vanligare med högre halter i bergborrade brunnar än i grävda brunnar. Radonhalten kan skilja mycket mellan olika näraliggande brunnar. Därmed är grannens radonfria vatten inte en garanti för att det inte finns i din brunn.

Radon varken syns eller luktar i vatten. Det gör det svårt att upptäcka utan att ett prov tas på vattnet. Ämnet ingår inte i vår standardanalys, men kan beställas som ett tillägg. Kontakta oss eller skriv ett tillägg i meddelanderutan när du beställer din vattenanalys.

Radon är inte farligt att dricka, men är lungcancerframkallande vid inandning. Särskilt känsliga är rökare. När man duschar eller exempelvis tappar upp vatten för att diska avluftas radonet från vattnet ut i inomhusluften. I inomhusluften blir radon en cancerframkallande gas.

Man bör installera en radonavskiljare om radonhalten överstiger >1 000 Becquerel per liter, vilket enligt livsmedelsverket ansas vara otjänligt. Du kan läsa mer om radon i  strålsäkerhetsmyndighetens informationsbroschyr.

vattenfilter

Våra radonavskiljare

Här hittar du egentillverkade radonavskiljare av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Contradon Radonavskiljare

Radonavskiljare

Genom effektiv luftning sker borttagning av radongas, svavelväte neutralisering av aggressiv kolsyra och utfällning av järn, mangan samt flera andra metaller ur vattnet.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!