Större Förbrukning

Här hittar du vårt urval av vattenreningsanläggningar för större förbrukning.

Vattenreningsanläggningar –
ett komplett system

Dessa vattenreningsanläggningar är avsedda för större förbrukning såsom lantbruk, hotell, sjukhus och industrier. De är ofta modifierade eller särskilt framtagna efter specifikationer. Vi lägger stor fokus på driftsäkerhet i utrustningen för att få en vattenrening med precision och säkerhet. Givetvis levererar vi även reservdelar, extra filtermedia och andra tillbehör till samtliga vattenreningsanläggningar.

Specialdesignade vattenreningsanläggningar

Våra kompletta lösningar grundas på vattnets beskaffenhet och en kravspecifikation. Vi kan i samarbete med er ta fram vattenreningslösningar och vattenfilter som integreras i befintliga system. Med leveransen följer alltid en utförlig dokumentation för skötsel och optimal funktion av anläggningen. Vi finns givetvis även tillgängliga för kostnadsfri support.

Anläggningar för export byggs i Sverige. De kan sedan installeras i en container som transporteras vidare till installationsplatsen. Där kopplas den sedan samman med objektets vattensystem.

vattenfilter

Våra Större Förbrukningar

Här hittar du egentillverkade Vattenreningsanläggningar för större förbrukning av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Avjärningsfilter Mn/MnA

Större förbrukning

Mn/MnA-filtret i vår Enviro®-serie är ett avjärningsfilter med kemikaliefri regenerering. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan.

Vattenrening hushåll

Avhärdningsfilter AH

Större förbrukning

AH är ett avhärdningsfilter med separat salttank. Filtret är helautomatiskt med en flerstegs filterventil som med tidsstyrning medger regenereringsintervall.

II

Avsyrningsfilter A-filter

Större förbrukning

A-filter är originalet (vårt patent nr SE 8803861) som fungerar naturligt utan kemikalier och är driftsäkert. Filtret klarar stora vattenuttag och ger ett jämnt pH-värde.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!