Större Förbrukning

Här hittar du ett brett urval av Vattenreningsanläggningar för större förbrukning.

Vattenreningsanläggningar –
ett komplett system

Dessa vattenreningsanläggningar är avsedda för större förbrukning såsom lantbruk, hotell, sjukhus och industrier. De är ofta modifierade eller särskilt framtagna efter specifikationer. Vi lägger stor fokus på driftsäkerhet i utrustningen för att få en vattenrening med precision och säkerhet. Givetvis levererar vi även reservdelar, extra filtermedia och andra tillbehör till samtliga vattenreningsanläggningar.

Specialdesignade vattenreningsanläggningar

Våra kompletta lösningar grundas på vattnets beskaffenhet och en kravspecifikation. Vi kan i samarbete med er ta fram vattenreningslösningar och vattenfilter som integreras i befintliga system. Med leveransen följer alltid en utförlig dokumentation för skötsel och optimal funktion av anläggningen. Vi finns givetvis även tillgängliga för kostnadsfri support.

Anläggningar för export byggs i Sverige. De kan sedan installeras i en container som transporteras vidare till installationsplatsen. Där kopplas den sedan samman med objektets vattensystem.

vattenfilter

Våra Större Förbrukningar

Här hittar du egentillverkade Vattenreningsanläggningar för större förbrukning av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Avjärningsfilter MN

Större förbrukning

Mn-filtret i vår Enviro®-serie är ett avjärningsfilter med kemikaliefri regenerering. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan.

Vattenrening hushåll

Avhärdningsfilter AH-T

Större förbrukning

AH-T är ett avhärdningsfilter med separat salttank. Filtret är helautomatiskt med en flerstegs filterventil som med tidsstyrning medger regenereringsintervall.

II

Avsyrningsfilter A-filter

Större förbrukning

A-filter är originalet (vårt patent nr SE 8803861) som fungerar naturligt utan kemikalier och är driftsäkert. Filtret klarar stora vattenuttag och ger ett jämnt pH-värde.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!