UV-filter

Här hittar du vårt urval av UV-filter för rengöring av vatten.

Uv-filter (utan användning av kemikalier)

UV-filter används för dricksvatten där man har eller är orolig för bakterier, virus eller mikroorganismer i dricksvattnet. Bakterier har visat sig även vara ett problem i kommunala vatten då de överlever länge ute i vattennätet. UV-desinfektion är en metod där man utsätter skadliga organismer för ultraviolett ljus som gör dem sterila och därför ofarliga.

Aqua Invent har ett mycket brett UV program från enkla enheter till mer komplexa lösningar med larm och Wi-Fi. Storlekar från liten enhet till större industriella lösningar. Tillsammans med vårt övriga vattenfiltersortiment kan vi lösa de flesta förekommande fall av föroreningar. Hör av dig till våra säljare så tar vi fram en lösning just för ditt vatten.

Dödar UV-ljus bakterier?

Tekniskt sett, det gör det inte. I stället gör den bakterier och parasiter sterila. UV-ljuset skadar DNA från skadliga organismer och får dem att förlora förmågan att föröka sig och reproducera. De är effektivt ”döda” eftersom de inte kan göra någonting alls. Detta är särskilt effektivt för att eliminera oocyster som är mycket resistenta mot andra former av kemiska desinfektionsmedel.

Hur mycket UV-C-ljus behöver du?

Om du inte har ett tillräckligt stort UV-system för den mängd vatten du strömmar genom det, får vattnet inte en adekvat dos UV. För högre flödeshastigheter behöver du ett större UVsystem så att alla skadliga organismer elimineras effektivt.

Hur det fungerar?

Vatten passerar in i den rostfria stålkammaren i UV-desinfektionssystemet. UV-lampan som finns inuti kammaren är skyddad av ett kvarts rör. Detta säkerställer att UV-glödlampan och vattnet inte kommer i kontakt. Vattnet tvingas runt utsidan av kvartshylsan där lampan utsätter vattnet för UV-strålar.

Läs om Luminors hela produktsortiment här.

vattenfilter

Våra UV-filter

Här hittar du UV-filter från Luminors av hög kvalitet.

Vattenrening hushåll

Luminor Blackcomb 5.1 , 6.1

UV-filter

Det ultimata UV-skyddet för ditt hem med inkludering av en 254nm Teflon®-baserad UV-sensor som kontinuerligt övervakar.

Vattenrening hushåll

Luminor Blackcomb Rack

UV-filter

Detta allt-i-ett-paket gör installationen enkel, där vattnet förfiltreras i två steg och till sist passerar UV-filtret för att ta bort bakterier.

Vissa bakterier kan du märka av på vattnets lukt eller färg. Dock är många inte påtagliga förrän du eller en familjemedlem blir sjuk av vattnet. Bakterier kan orsaka magproblem och, i vissa fall, ge mer långsiktiga negativa hälsoeffekter.

UV-vattenfilter dödar 99,99% av bakterierna i vattnet

Våra bakteriefilter, så kallade UV behandlingsutrustningar, består i ett rör som innehåller en UV-lampa. När vattnet går genom röret bestrålas det med UV-ljus varpå bakterier, virus, mögel och svamp dör. Om vattnet innehåller järn, mangan eller andra partiklar kan UV-strålarna brytas och vattnet renas då inte längre effektivt. Eventuellt behöver man därför installera en annan typ av vattenfilter, som tar bort dessa partiklar, före UV-utrustningen. Genom att alltid ta ett vattenprov innan filterinstallation säkerställer man att vattenreningen blir korrekt och effektiv.

UV-filter är ett naturligt och miljövänligt vattenreningsalternativ som inte använder några kemikalier.

vattenfilter

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!

Har du vattenproblem?

Här kan du läsa om olika typer av vattenproblem.

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Hur påverkar mangan i vattnet hälsan?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

(Uppdaterad: 11-11-2021) Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!