Har du vattenproblem?

Här hittar du information om vanliga vattenproblem.

Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Husbesiktning – Fem anledningar till att göra vattenanalys

Om man står i begrepp att köpa ett hus är det troligtvis aktuellt med en husbesiktning. Undvik då misstaget att inte kontrollera dricksvattnet. Det kan bli en dyr affär och på sikt leda till personliga hälsoskador. Husbesiktningen är en viktig del i processen att bli...

Mörka eller svarta partiklar i vattnet – vad är det?

Mörka eller svarta partiklar i vattnet – vad är det?

Svarta partiklar som flyter omkring i vattnet brukar antingen bero på humus eller mangan i vattnet. Ett enkelt test man kan göra är att fylla ett glas med vattnet och låta det stå över natten. Om partiklarna sjunker till botten så kan det vara mangan (och kanske...

Varför blir kläder och textiler missfärgade i tvätten?

Varför blir kläder och textiler missfärgade i tvätten?

Det är en tråkig känsla att plocka ur tvättmaskinen och upptäcka att alla ens vita skjortor fått en gul- eller brunaktig nyans. I så fall bör man undvika att använda vattnet för tvätt eftersom sannolikheten är stor att man troligtvis har järn, mangan eller humus i...

Varför blir det vita fläckar av mitt vatten?

Varför blir det vita fläckar av mitt vatten?

Kalkavlagringar kan lätt uppstå där vattnet används som mest, normalt sett på diskbänken, i duschen och i diskmaskinen. Det ser ut ungefär som salt, och missuppfattas ibland som det, men är i själva verket kalk som härdat. Det kan vara särskilt omständligt att rengöra...

Varför blir mitt hår grönt när jag duschar?

Varför blir mitt hår grönt när jag duschar?

Om du upplever att ditt hår får en grönaktig nyans efter du duschat så beror det på att det finns kopparutfällning i ditt vatten. När koppar utsätts för syre så får det en grönaktig färg. Ett annat vanligt symptom på koppar i vattnet, förutom att håret blir grönt, är...

Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Arsenik i dricksvatten – så farligt är det och så löser man det

Det händer att våra vattenanalyser visar förhöjda halter av arsenik. Detta kan vara ett mer eller mindre allvarligt problem för personerna som använder och dricker vattnet. Arsenik är en tungmetall och allmänt känt som ett gift, där så mycket som mängd stor som en...

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Mangan i dricksvatten – är det farligt?

Vad är Mangan? Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne (Nr 25), som förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål, ibland används manganföreningar även i glasyrer. Mangan är det...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

  De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:   Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Missfärgat vatten

Missfärgat vatten

Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet. Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom bruna missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin. Dessa fläckar av järnoxid och manganoxid är ofta mycket svåra att få bort. Vidare kan ämnena även...