Har du vattenproblem?

Här har vi samlat ett stort antal vattenproblem och hur du löser problemen.

Vanliga vattenproblem

Sträv tvätt, märklig färg, dåligt lukt eller smak?

Ibland är lösningen enkel och ibland kan det krävas större åtgärder. Oavsett vad just problemet med ditt vatten är rekommenderar vi alltid att du börjar med att beställa ett vattenprov som ger ett tydligt svar på vilka vattenproblem som finns i just ditt vatten. I våra analyser ingår alltid rådgivning och offert på passande utrustning.

Inte ett vatten liknar ett annat – fast det är klart att vissa problem är vanligare än andra. Denna sidan finns till för att besvara de allra vanligaste frågeställningarna kring vattenproblem. 

Just eftersom att varje brunns vatten har sina egenheter bör man alltid ta ett vattenprov innan man köper ett vattenfilter – då kan vi dessutom ge dig tips och råd om just ditt vatten. Tveka inte att ställa dina frågor till oss – vi hjälper dig i vattenreningsdjungeln!

Vanliga vattenproblem

Typer av vattenproblem

Grönt hår efter dusch

Grönt hår efter dusch

Den troligaste orsaken till att håret blir grönt är att vattnet är aggressivt (surt).Aggressivt vatten orsakar kopparutfällningar i vattnet som ger grönt hår. Det beror på aggressiv kolsyra, låg alkalinitet (HCO3) och lågt pH-värde (pH värdet bör vara mellan 7,0 och...

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten – Är det farligt?

Vitt vatten eller grumligt vatten behöver inte vara farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och...

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten, vita avlagringar och pannsten

Hårt vatten ger sträv tvätt och tvål som inte löddrar. Vita avlagringar och beläggningar på sanitetsgods och i kokkärl eller fläckar på glas beror på en hög kalkhalt i vattnet, såkallat hårt vatten. Hårt vatten är boven bakom pannsten. En hög halt lösta kalcium- och...

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Vårt vatten luktar illa, vad kan det vara?

Lukten kan bero på att svavelväte eller metangas förekommer i vattnet, men kan också komma av att bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet. Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast...

Fluorid i dricksvatten – är det farligt?

Fluorid i dricksvatten – är det farligt?

Fluorid finns naturligt i berggrunden och förekommer främst i borrade brunnar. Vi får i oss fluorid främst genom dricksvatten, te och livsmedel. Fluoridhalten varierar beroende på typen av berggrund. Har du för höga halter i ditt vatten och konsumerar detta under en...

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet?

Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet. De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är: Odlingsbara mikroorganismer ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan...

Missfärgat vatten

Missfärgat vatten

Brunaktigt vatten kan bero på att det finns järn eller humus i vattnet. Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom bruna missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin. Dessa fläckar av järnoxid och manganoxid är ofta mycket svåra att få bort. Vidare kan ämnena även...

Vilket pH-värde ska dricksvatten ha?

Vilket pH-värde ska dricksvatten ha?

Såväl för högt, som för lågt pH-värde kan ge negativa effekter på hälsa och hus. Sönderfrätta rör, grönt hår, skador på slemhinnor – för lågt eller högt pH värde kan ge upphov till flera olika problem… Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,0 och 9,0. Surt...

Vattenproblem med grävd eller borrade brunn?

Vattenproblem med grävd eller borrade brunn?

Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet. Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i...

Hur mycket vatten använder vi egentligen?

Hur mycket vatten använder vi egentligen?

Ja, hur mycket vatten förbrukar ett hushåll? I genomsnitt använder varje person ca 140 liter per dygn.Det blir ca 51 000 liter per år och person. Av detta är ungefär 40-50% varmvatten. För många låter detta väldigt mycket men faktum är att vi inte tänker på allt...

Vattnet smakar salt

Vattnet smakar salt

Salt smak i vattnet upptäcks ofta genom att kaffe eller te inte smakar som det ska, och kan bero på flera saker – men först reder vi ut vad saltet i dricksvattnet egentligen är. När man pratar om salt smak i dricksvatten (grundvatten) menas oftast natriumklorid. I vår...

Svarta prickar i vattnet

Svarta prickar i vattnet

Mörka flagor, eller svarta prickar, i dricksvattnet orsakas oftast av manganhaltigt grundvatten. Mangan bildar utfällningar i vattenledningarna, som när de lossnar ger ett missfärgat (svart) vatten. Ibland upptäcks mangan genom att det ger fläckar på tvätten och det...

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!