Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Hur får man bort bakterier i dricksvattnet? Exempelvis mikroorganismer, koliforma bakterier och E-coli.

Det finns flera olika typer av bakterier, virus och mikroorganismer som kan finnas i dricksvattnet.

De vanligast förekommande hälsovådliga bakterierna är:

Heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal heterotrofa bakterier men antalet brukar sjunka efter en tids användning.

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Brunnar anlagda i berg med sprickbildningar eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

E-coli (Escherichia coli) finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av bakterien i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. De flesta e-coli är ofarliga, men det finns även sjukdomsframkallande E. coli som kan ge allvarliga sjukdomssymptom.

En annan liknande typ av bakterie är Clostridium Perfringens, som påvisar ökad risk för vattenburen smitta.

Beställ vattenprov för att få en analys på ditt vatten

Resultatet levereras alltid med kostnadsfri rådgivning.

Beställ vattenprov

De flesta bakterier dör vid kokning

Bakterier i vattnet kan alltså vara starkt kopplat till brunnens placering och skick. Ligger brunnen nära mark som naturgödslas eller i anslutning till avloppsrör som läcker kommer bakterier lätt in i brunnen. En annan vanlig orsak är att rören är felkopplade.

Mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet i form av heterotrofa bakterier, mikrosvamp och/eller aktinomyceter orsakas oftast av dåligt råvatten och en hög halt av organiskt material i dricksvattnet.

Är vattnet förorenat av sjukdomsframkallande mikroorganismer är åkommor som diarré och illamående vanliga. Symptom från luftvägarna kan orsakas av påverkan av en mikroorganism, såsom ”badsjuka”, alveolit, rethosta, frossa eller febertoppar. Överkänslighet mot någon mikroorganism kan också orsaka hudbesvär såsom klåda, rodnad eller utslag.

De flesta bakterier dör vid kokning. Vid misstanke om bakterier, koka alltid vattnet före användning.

Om bakterier konstaterats i vattnet åtgärdas problemet enkelt med hjälp av UV-ljus genom så kallad UV-vattenfilter. Ring eller maila oss så berättar vi mer och ger dig kostnadsfria råd utifrån ditt vattens förutsättningar.

Vill du ha ytterligare hjälp?

Vi finns här för att ge råd, tips och förslag kring dina vattenreningsfrågor!

Kontakta oss

Se fler vattenproblem

Fluorid i dricksvatten – är det farligt?

Fluorid finns naturligt i berggrunden och förekommer främst i borrade brunnar. Vi får i oss...

Läs mer
vattenprov

Vad betyder egentligen värdena i vattenanalysen?

Det är inte alltid så lätt att förstå sig på de olika parametrarna och vilken...

Läs mer

Hur mycket vatten använder vi egentligen?

Ja, hur mycket vatten förbrukar ett hushåll? I genomsnitt använder varje person ca 140 liter...

Läs mer