Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Beräkna pumpens kapacitet

Med hjälp av vår kalkylator och instruktioner nedan kan du på ett enkelt sätt mäta din vattenpumps kapacitet.

Pumpkapacitet

Eftersom pumpens kapacitet är beroende av ledningar, avstånd, sughöjd med mera, är det viktigt att för varje enskilt fall mäta den aktuella pumpens kapacitet enligt beräkningen nedan.

1

Tillse att ingen vattenförbrukning sker. Öppna en tappkran tills pumpen startar. Stäng då kranen och mät pumpens gångtid, det vill säga tiden mellan start och stopp. Notera antal sekunder i rutan.

2

Öppna därefter tappkranen och mät upp vattenmängden i liter tills pumpen startar. (Tänk på att du kan stänga av kranen emellan och tömma kärlet du använder för uppmätning av vattnet) Notera antal liter i rutan.

3

Pumpens kapacitet i liter/sekund erhålls nu genom att dividera uppmätt vattenmängd i liter med gångtid i sekunder. Skriv in dina värden så kalkyleras detta automatiskt.

/ = =