Lukten kan bero på svavelväte eller metangas som förekommer i vattnet, men kan också komma av bakterier eller avloppsvatten tagit sig in i dricksvattensystemet.

Ruttna ägg eller avlopp?

Illaluktande vatten där doften kan liknas vid ruttna ägg (eller att vattnet luktar prutt) beror oftast på att lösta berggaser, till exempel svavelväte eller metangas, finns i vattnet. Om lukten beror på dessa gaser kommer du att märka skillnad efter att ha vispat vattnet kraftigt, det vill säga då du luftat bort gaserna från vattnet. Högre halter av svavelväte kan också ge smakförändringar och övergående diarré hos barn.

En annan orsak till att vattnet luktar konstigt kan vara att vatten från avloppet kommit in i dricksvattnet, att det finns bakterier i vattnet, eller att vattnet inte omsatts på lång tid (exempelvis när du besöker sommarstugan för första gången på säsongen).

Du bör kontrollera om endast varmvattnet luktar illa. Detta kan nämligen bero på att varmvattenberedaren är utrustad med en magnesiumanod. Då kan ett byte till en zinkanod åtgärda problemet.

Lukterna kan även bero på mangan eller järn i vattnet.

Du bör alltid göra en vattenanalys om du upplever dålig lukt från ditt dricksvatten. Kontakta oss så hjälper vi dig!