Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Såväl för högt, som för lågt pH-värde kan ge negativa effekter på hälsa och hus.

Sönderfrätta rör, grönt hår, skador på slemhinnor - för lågt eller högt pH värde kan ge upphov till flera olika problem...

Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,0 och 9,0. Surt vatten (under 7,0 i pH) beror oftast på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten. pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper, där surt och aggressivt vatten innebär att pH-värdet är lågt.

Ett vatten med lågt pH-värde (aggressivt vatten) kan ge frätskador på rör- och vattensystemet, vilket i sin tur gör att metaller (till exempel koppar) från rören eller marken fälls ut i dricksvattnet. Surt och aggressivt vatten (lågt pH) kan genom korrosion fräta sönder rör och varmvattenberedare, vilket kan ge vattenskador på fastigheten och bli förödande kostsamt att reparera och ersätta. Metaller från rören fälls genom denna frätning ut i dricksvattnet, vilket kan göra att vattnet blir ohälsosamt att dricka och bruka. Utfälld koppar kan orsaka diarré hos små och känsliga barn, men även ge upphov till klåda på huden i samband med dusch. 

 

Kopparutfällningar och grönt hår är två tecken på surt och aggressivt vatten

Problem med surt och aggressivt vatten upptäcks oftast genom att köks- och sanitetsporslin får gröna oxiderade kopparutfällningar eller att ljust hår blir grönaktigt vid tvätt.

För högt pH kan vara hälsovådligt!

Har vattnet ett högt pH-värde (över 10,5) finns det risk för skador på slemhinnor och ögon.

Om du misstänker för högt eller lågt pH-värde, iaktta försiktighet med att använda vattnet och gör snarast en vattenanalys som enkelt och tydligt ger besked om vattnets pH-värde. Problemen med vattnets pH-värde kan justeras med ett pH-reglerande vattenfilter. Exempelvis installerar man ett avsyrningsfilter för att åtgärda för låga värden. 

Har du några frågor, eller önskar beställa ett vattenprov, tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!