Kontakta oss

Har du en fråga? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 040-41-3135.

Mörka flagor, eller svarta prickar, i dricksvattnet orsakas oftast av manganhaltigt grundvatten.

Problem med svarta prickar i vattnet uppstår oftast vid stora vattentappningar

Mangan bildar utfällningar i vattenledningarna, som när de lossnar ger ett missfärgat (svart) vatten. Ibland upptäcks mangan genom att det ger fläckar på tvätten och det kan också ge upphov till utfällningar i ledningarna.

Mangan är ett metalliskt grundämne som finns i berggrunden. Vi får naturligt i oss mangan genom såväl mat som vatten. Så länge nivåerna är normala utgör inte mangan någon hälsorisk, men vissa studier visar att ett högt manganintag kan ge negativa hälsoeffekter. Eftersom vår tarm och galla reglerar hur mycket mangan vi tar upp, har många länge sett mangan som den minst farliga metallen som vi får i oss via dricksvattnet. Barn har dock ett mindre utvecklat system och är därmed känsligare. Det finns studier som visar att manganintag via dricksvattnet kan ge effekter på nervsystemet och beteendet hos barn (källa: Karolinska institutet).

Halten av mangan i dricksvatten bör vara lägre än 0,3 milligram per liter.

Problem med mangan behandlas som, och är i stort likt problem med, järnhaltigt vatten. Du kan läsa mer om våra manganfilter här. Fråga oss gärna, så hjälper vi dig!