Det är inte alltid så lätt att förstå sig på de olika parametrarna och vilken inverkan de har på såväl hälsa som hus.

Vi hjälper dig att tolka vattenprovet!

Tillsammans med resultatet på din vattenanalys beskriver vi alltid de värden som är avvikande lite närmare och ger såklart även åtgärdsförslag. Har du fler frågor kring analysresultatet är du såklart alltid välkommen att höra av dig! Du kan också läsa mer om vattenkriterier här.