Vattenprov för enskild brunn

Här har vi samlat ett stort antal vattenproblem och hur du löser problemen.  Du kan även göra vårt snabbtest för att få rekommendation på ditt dricksvatten direkt.

Vattenprov för egen brunn

Vilket vattenprov ska du välja?

I nio fall av tio rekommenderar vi Trygghetspaketet, ett omfattande vattenanalys som uppfyller alla Livsmedelsverkets rekommendationer för analys av dricksvatten.

Så enkelt testar du ditt vatten

Steg 1.

Beställ ditt vattenprov. Inom 1-3 vardagar får du ditt paket med alla provflaskor.

Steg 2.

Fyll flaskorna med ditt dricksvatten. Följ instruktionerna noga, fyll i frågeförmuläret och etiketterna på flaskorna.

Steg 3.

Lämna in ditt vattenprov på närmsta inlämningsställe, eller skicka det med posten. Du får ditt svarsresultat via e-post inom två veckor.

Instruktioner för provtagning

När du får hem ditt paket följer det med instruktioner för hur du tar ditt vattenprov. Du kan även följa vår guide för bästa resultat.

Här lämnar du in ditt prov

Efter du tagit ditt prov lämnar du in flaskorna till ditt närmsta inlämningsställe. Det finns även möjlighet att skicka paketet via post.

Ett vattenprov är en investering i din hälsa.

Ungefär 10% av Sveriges enskilda brunnar har felfritt dricksvatten. Om du upptäcker att du har problem med ditt vatten kan det tyda på att du har metaller, bakterier, aggressivt vatten eller någonting annat. För att du ska känna dig helt trygg bör ett vattenprov göras vart tredje år.

Vi erbjuder vattenprov för kommersiella och officiella vatten enligt LIVFS 2022:12, samt provtagning för Legionella bakterier. Kontakta oss för mer information.

Vi hjälper dig tyda ditt resultat

När du får tillbaka ditt analysresultat så kan det kännas överväldigande. Det är många tabeller och siffror för alla olika ämnen i vattnet. Därför ringer vi alltid upp dig för en muntlig genomgång och förklaring av de olika värdena.

Har du redan gjort ett vattenprov?

Om du redan testat ditt dricksvatten så kan du skicka in ditt analysresultat direkt till oss! Vi kan hjälpa dig tyda ditt resultat, besvara dina frågor och ge prisförslag på eventuellt vattenfilter.

Här kan du lämna ditt vattenprov

Prata med oss

Om du vill få kontakt med oss är det vanligtvis snabbast att ringa! Då kan vi ge dig rätt hjälp snabbare.

Är du befintlig kund?

Om du redan har ett filter från oss och har frågor eller funderingar, så kan du enkelt öppna ett supportärende via webben.

Vi finns i chatten!

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.

Vattenfilter för hushåll

Kemisk basanalys

Kemisk basanalys rekommenderas vid misstanke om förorening. I den kemiska normalkontrollen ingår undersökning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna på vattnet. Det ger svar på om vattnet innehåller ämnen som på längre sikt kan påverka hälsan t.ex. njurar, skelett och tänder. Det ger också svar på hur aggressivt det är mot ledningar, armatur och vitvaror.

Vattenfilter för hushåll

Metallisk analys

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet. Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar.

Vattenfilter för hushåll

Mikrobiologisk analys

Mikrobiologisk analys rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av den kemiska basanalysen, som bör ske vart tredje år. Det är inte ovanligt med otäta brunnar vilket gör att orent ytvatten från närliggande avlopp eller gödsel kan föra in bakterier i brunnen. Det finns då en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer, vilket kan orsaka magsjuka, speciellt hos känsliga individer.

Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer. Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden ytterligare av föroreningar från vatten eller jord.

Vattenfilter för hushåll

Analys för radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i jordskorpan sönderfaller. Vissa bergarter, som skiffer och granit, innehåller mer radon än andra. Vatten från jordlager och berggrund kan innehålla radon.

Det kan finnas särskilt höga radonhalter i vatten från bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Den största hälsorisken med radon i vatten sker vid inandning av radon som avgår från vattnet till inomhusluften. Det sker när radonhaltigt vatten används till bland annat tvätt, disk och vardagshygien, t ex vid duschning.

Jag har beställt – vad händer nu?

När du skickat in...

Efter att du skickat in din beställning skickas det provflaska och instruktioner hem till dig.  Du fyller själv provflaskan och anger information enligt anvisningarna för att sedan skicka in den för analys. (Psst! Vill du ha hjälp på vägen eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.)

Cirka 10 arbetsdagar senare är provresultatet klart och du får då hemskickat resultatet tillsammans med fakturan och våra kostnadsfria åtgärdsrekommendationer. Behöver du vidare rådgivning kring ditt vatten kan du kontakta oss. Rådgivning ingår alltid!

Resultat & uppföljning...

I resultatet av vattenprovet får du en enkel översikt över hela analysen tillsammans med en förklaring över vilka värden som eventuellt bör åtgärdas. Vi berättar lite kort om vattenproblemen och ger dig också förslag på filter som passar för just ditt vatten och i din fastighet.

Vi grundar filteranpassningen på de uppgifter du fyller in i frågeformuläret, därför är det viktigt att du fyller i så mycket som möjligt. Har vi några kompletterande frågor så kontaktar vi dig.

Du kan sedan i lugn och ro gå genom resultatet och vår offert. Du är självklart välkommen att höra av dig med eventuella frågor och för att beställa vattenfilter.

Vanliga frågor

Hur vet man vilket vattenprov man ska göra?

Om man är osäker på vilket av de olika vattenproven som är rätt så bör man alltid ta ett så komplett prov som möjligt. I nio av tio fall rekommenderar vi Trygghetspaketet som uppfyller alla Livsmedelsverkets rekommendationet för provtagning i egen brunn. Radontest kan läggas till vid behov.

Hur lång tid tar det innan man får resultatet?

Normal väntetid är mellan en till två veckor för provtagning i egen brunn. Det kan dock variera mellan säsongerna och ibland kan väntetiderna bli längre. Om du väntat längre än tre veckor på ditt resultat så kan det vara bra att kontakta oss för att spåra provet. 

Jag har redan gjort ett vattenprov, vad händer nu?

Om man redan har en tagit ett vattenprov och fått resultatet så är nästa steg att låta en specialist titta på värdena. Vi rekommenderar inte att själv försöka tolka resultatet och bestämma vilket vattenfilter som är lämpligt eftersom det vanligtvis är en teknisk och komplicerad process. Det går bra att mejla ett befintligt analysresultat till oss för kostnadsfri tolkning och rådgivning.

Vad ska jag tänka på när jag tar vattenprovet?

För det första är det viktigt att du tar provet så nära vattentäkten som möjligt, gärna direkt i brunnen. Det är också bra om du kan ta provet innan eventuella befintliga vattenfilter.

Vilka ämnen ger vattenprov svar på?

En komplett vattenanalys ger svar på kemikalier, metaller, mikrobiella organismer och vattnets fysikaliska egenskaper. Men man kan även beställa enskilda analyser om man endast vill kontrollera vattnet för ett specifikt ämne.