Vattenprov  (vattenanalys)

Vattenprov (vattenanalys) används för att analysera vattnet i egen brunn. Läs mer om hur det går till och våra olika vattenprov nedan.

Kontrollera ditt dricksvatten med ett vattenprov

Även om ditt vatten till synes inte innehåller något ohälsosamt kan en vattenanalys (vattenprov) avslöja dolda farliga ämnen. Därför är det viktigt att man kontrollerar dricksvattnet med regelbundna mellanrum. Livsmedelsverket rekommenderar dig med egen brunn att genomföra ett vattenprov åtminstone vart tredje år. Har du kända problem med vattnet bör vattenprov göras med tätare mellanrum.

Vi är helt beroende av ett färskt och rent dricksvatten till såväl dryck, matlagning som för att sköta vår hygien. Särskilt känsliga för otjänligt vatten är barn. Därför är det extra viktigt att genomföra ett vattenprov regelbundet när du har barn i hushållet. Så mycket som var femte enskild brunn har otjänligt dricksvatten (källa: SGU). Ett analyerat vatten är ett tryggt vatten!

Om vår vattenanalys innehåller olämpliga halter av något ämne presenterar vi en lösning. Vi har lång erfarenhet av vattenrening och kan efter vattenanalysens resultat, med hjälp av information om din brunn, vattenpump och vattenförbrukning, ta fram en offert på passande vattenfilter. Givetvis får du även svar på eventuella frågor kring ditt vatten. Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt val.

Vattenprov

Vi använder oss av SGS Analytics som är ett ackrediterat laboratorium för dricksvatten.

Fyra olika typer av vattenanlys

Våra vattenanalyser genomförs givetvis av ett oberoende ackrediterat laboratorium. Myndigheternas föreskrivna mätparametrar finns inkluderade och endast tillförlitliga mätmetoder används.

Basanalys Kemisk

Vattenprov

Kemisk basanalys rekommenderas vid misstanke om förorening. I den kemiska normalkontrollen ingår undersökning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna på vattnet. Det ger svar på om vattnet innehåller ämnen som på längre sikt kan påverka hälsan t.ex. njurar, skelett och tänder. Det ger också svar på hur aggressivt det är mot ledningar, armatur och vitvaror.

I denna analysen ingår det 26 parametrar och störst av dessa är:

 • Järn (ej syresatt)
 • pH-värde
 • Fluorid
 • Mangan
 • Koppar
 • Hårdhet (total, dH)

 

Mikrobiologiska bakerier

Vattenprov

Mikrobiologisk analys rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av den kemiska basanalysen, som bör ske vart tredje år. Det är inte ovanligt med otäta brunnar vilket gör att orent ytvatten från närliggande avlopp eller gödsel kan föra in bakterier i brunnen. Det finns då en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer, vilket kan orsaka magsjuka, speciellt hos känsliga individer. Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer. Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden ytterligare av föroreningar från vatten eller jord.

I denna vattenanalysen ingår bland annat: 

 • Escherichia coli ( E. coli )
 • Koliforma bakterier
 • Odlingsbara mikroorganismer

 

Uttökad vattenanalys – Metaller

Vattenprov

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet. Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar.

Här ingår bland annat:

 • Aluminium
 • Arsenik
 • Bly
 • Krom
 • Nickel
 • Uran

 

Utökad vattenanalys – Radon

Vattenprov

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i jordskorpan sönderfaller. Vissa bergarter, som skiffer och granit, innehåller mer radon än andra. Vatten från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Det kan finnas särskilt höga radonhalter i vatten från bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Den största hälsorisken med radon i vatten sker vid inandning av radon som avgår från vattnet till inomhusluften. Det sker när radonhaltigt vatten används till bland annat tvätt, disk och vardagshygien, t ex vid duschning.

För att rena vatten från radon används radonavskiljare.

I denna vattenanalys ingår:

 • Radon

 

Vattenanlys: Så går det till

Du som har egen brunn har också eget ansvar för vattenkvaliteten. Regelbundna vattenprover är en förutsättning för ett säkert och rent dricksvatten.

Första steget mot rent vatten är en vattenanalys. Allt du behöver göra är att fylla i provformuläret samt vilket eller vilka vattenprov du vill göra, så skickar vi en provflaska med information och ett frågeformulär inom några dagar. Provresultatet får du sedan hemskickat tillsammans med en kostnadsfri rekommendation på eventuella åtgärder för ditt vatten. Resultatet tar cirka 10 arbetsdagar från det att du skickat in din provflaska. Enkelt och smidigt!

Den kemisk-fysikaliska vattenanalysen kostar endast 610:- (inklusive moms), och faktureras tillsammans med vattenanalysresultatet. Rådgivning via telefon ingår givetvis också!

Analys & vattenrening

Jag har beställt – Vad händer nu?

När du skickat in…

Efter att du skickat in din beställning skickas det provflaska och instruktioner hem till dig.  Du fyller själv provflaskan och anger information enligt anvisningarna för att sedan skicka in den för analys. (Psst! Vill du ha hjälp på vägen eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.)

Cirka 10 arbetsdagar senare är provresultatet klart och du får då hemskickat resultatet tillsammans med fakturan och våra kostnadsfria åtgärdsrekommendationer. Behöver du vidare rådgivning kring ditt vatten kan du kontakta oss. Rådgivning ingår alltid!

Resultat & uppföljning…

I resultatet av vattenprovet får du en enkel översikt över hela analysen tillsammans med en förklaring över vilka värden som eventuellt bör åtgärdas. Vi berättar lite kort om vattenproblemen och ger dig också förslag på filter som passar för just ditt vatten och i din fastighet. (Har vattnet goda värden får du endast provresultatet och fakturan.) Vi grundar filteranpassningen på de uppgifter du fyller in i frågeformuläret, därför är det viktigt att du fyller i så mycket som möjligt. Har vi några kompletterande frågor så kontaktar vi dig.

Du kan sedan i lugn och ro gå igenom resultatet och vår offert. Du är självklart välkommen att höra av dig med eventuella frågor – och, såklart, för att beställa vattenfilter.

Behöver du hjälp och rådgivning?

Kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan räkna med ett högt engagemang, service och professionalitet!