Våra vattenprov

Livsmedelsverket rekommenderar alla med egen brunn att göra en vattenanalys vart tredje år. Detta är det första steget mot att hitta rätt lösning för vattenrening.
Vattenprov för egen brunn

Vattenprov för egen brunn

Även om ditt vatten till synes inte innehåller något ohälsosamt kan en vattenanalys avslöja dolda, farliga ämnen. Därför är det viktigt att man kontrollerar dricksvattnet med regelbundna mellanrum. Så mycket som var femte enskild brunn har otjänligt dricksvatten enligt SGU.

Livsmedelsverket rekommenderar dig med egen brunn att genomföra ett vattenprov åtminstone vart tredje år. Har du kända problem med vattnet bör vattenprov göras med tätare mellanrum.

Vi har lång erfarenhet av vattenrening och kan – med hjälp av analysens resultat, information om din brunn, vattenpump och vattenförbrukning – ta fram en offert på passande vattenfilter. Givetvis får du även svar på eventuella frågor kring ditt vatten.

Är du osäker rekommenderar vi att börja med Trygghetspaketet, en omfattande vattenanalys som täcker alla viktiga parametrar.

 

Våra provpaket

Trygghetspaket

38 st parametrar

Rekommenderat för de flesta med egen brunn. Ger en komplett överblick av vattnets egenskaper. 

✔ Kemisk basanalys
✔ Mikrobiologiska bakterier
✔ Metaller & Tungmetaller

1 625 kr
(Inkl. moms)

Läs mer / beställ

Trygghetspaket + Radon

39 st parametrar

Rekommenderat om man har egen brunn i områden med känt högre radonhalter.

✔ Kemisk basanalys
✔ Mikrobiologiska bakterier
✔ Metaller & Tungmetaller
✔ Radon

1 850 kr
(Inkl. moms)

Läs mer / beställ

Enskilda Analyser

Olika parametrar

Specifika analyser för dig som redan vet vilken typ av förorening du vill få resultat för.

✔ Kemisk basanalys
✔ Mikrobiologiska bakterier
✔ Metaller & Tungmetaller
✔ Radon

Från 350 kr
(Inkl. moms)

Läs mer / beställ

Så går det till

1. Lägg beställning

Välj din vattenanalys ovan och lägg din beställning. Paketet skickas samma dag och levereras normalt inom 2-3 vardagar.

2. Ta vattenprov

När du fått hem ditt paket så tar du ett vattenprov genom att följa vår enkla guide. Därefter skickar du tillbaka hela paketet till vårt labb.

3. Få resultat

Efter ca 10 arbetsdagar får vi tillbaka ditt analysresultat. Då kontaktar vi dig för en muntlig genomgång och rekommendation för rätt filterlösning.

Osäker på vilket paket du ska beställa?

Vi hjälper dig mer än gärna att välja rätt paket för din situation. Du kan alltid ringa, maila eller chatta med oss.

Har du redan en analys från en annan leverantör?

Det går bra att mejla din analys till oss för kostnadsfri tolkning och rekommendation på vattenrening.

Tillförlitliga resultat

Vi samarbetar med svenska SGS Analytics som är ett världsledande, ackrediterat laboratorium för analys av dricksvatten.

Få kostnadsfri rådgivning

Vi är tillgängliga mellan 08:00-16:00 alla dagar. Du kan alltid chatta med oss, maila eller ringa.

Vattenfilter för hushåll

Kemisk basanalys

Kemisk basanalys rekommenderas vid misstanke om förorening. I den kemiska normalkontrollen ingår undersökning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna på vattnet. Det ger svar på om vattnet innehåller ämnen som på längre sikt kan påverka hälsan t.ex. njurar, skelett och tänder. Det ger också svar på hur aggressivt det är mot ledningar, armatur och vitvaror.

Vattenfilter för hushåll

Metallisk analys

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet. Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar.

Vattenfilter för hushåll

Mikrobiologisk analys

Mikrobiologisk analys rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av den kemiska basanalysen, som bör ske vart tredje år. Det är inte ovanligt med otäta brunnar vilket gör att orent ytvatten från närliggande avlopp eller gödsel kan föra in bakterier i brunnen. Det finns då en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer, vilket kan orsaka magsjuka, speciellt hos känsliga individer.

Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer. Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden ytterligare av föroreningar från vatten eller jord.

Vattenfilter för hushåll

Analys för radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran i jordskorpan sönderfaller. Vissa bergarter, som skiffer och granit, innehåller mer radon än andra. Vatten från jordlager och berggrund kan innehålla radon.

Det kan finnas särskilt höga radonhalter i vatten från bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Den största hälsorisken med radon i vatten sker vid inandning av radon som avgår från vattnet till inomhusluften. Det sker när radonhaltigt vatten används till bland annat tvätt, disk och vardagshygien, t ex vid duschning.

Jag har beställt – Vad händer nu?

När du skickat in...

Efter att du skickat in din beställning skickas det provflaska och instruktioner hem till dig.  Du fyller själv provflaskan och anger information enligt anvisningarna för att sedan skicka in den för analys. (Psst! Vill du ha hjälp på vägen eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.)

Cirka 10 arbetsdagar senare är provresultatet klart och du får då hemskickat resultatet tillsammans med fakturan och våra kostnadsfria åtgärdsrekommendationer. Behöver du vidare rådgivning kring ditt vatten kan du kontakta oss. Rådgivning ingår alltid!

Resultat & uppföljning...

I resultatet av vattenprovet får du en enkel översikt över hela analysen tillsammans med en förklaring över vilka värden som eventuellt bör åtgärdas. Vi berättar lite kort om vattenproblemen och ger dig också förslag på filter som passar för just ditt vatten och i din fastighet.

Vi grundar filteranpassningen på de uppgifter du fyller in i frågeformuläret, därför är det viktigt att du fyller i så mycket som möjligt. Har vi några kompletterande frågor så kontaktar vi dig.

Du kan sedan i lugn och ro gå genom resultatet och vår offert. Du är självklart välkommen att höra av dig med eventuella frågor och för att beställa vattenfilter.

Vanliga frågor

Hur vet man vilket vattenprov man ska göra?

Om man är osäker på vilket av de olika vattenproven som är rätt så bör man alltid ta ett så komplett prov som möjligt. I nio av tio fall rekommenderar vi Trygghetspaketet som uppfyller alla Livsmedelsverkets rekommendationet för provtagning i egen brunn. Radontest kan läggas till vid behov.

Hur lång tid tar det innan man får resultatet?

Normal väntetid är mellan en till två veckor för provtagning i egen brunn. Det kan dock variera mellan säsongerna och ibland kan väntetiderna bli längre. Om du väntat längre än tre veckor på ditt resultat så kan det vara bra att kontakta oss för att spåra provet. 

Jag har redan gjort ett vattenprov, vad händer nu?

Om man redan har en tagit ett vattenprov och fått resultatet så är nästa steg att låta en specialist titta på värdena. Vi rekommenderar inte att själv försöka tolka resultatet och bestämma vilket vattenfilter som är lämpligt eftersom det vanligtvis är en teknisk och komplicerad process. Det går bra att mejla ett befintligt analysresultat till oss för kostnadsfri tolkning och rådgivning.

Vad ska jag tänka på när jag tar vattenprovet?

För det första är det viktigt att du tar provet så nära vattentäkten som möjligt, gärna direkt i brunnen. Det är också bra om du kan ta provet innan eventuella befintliga vattenfilter.

Vilka ämnen ger vattenprov svar på?

En komplett vattenanalys ger svar på kemikalier, metaller, mikrobiella organismer och vattnets fysikaliska egenskaper. Men man kan även beställa enskilda analyser om man endast vill kontrollera vattnet för ett specifikt ämne.